bilbomatica-logotipo
shared icon

2020 urtea amets eta

egitasmo askorekin hasi genuen,

Lan egiteko leku bat inprobisatu behar izan genuen gure etxeetan…

Edo segurtasun neurriz beteriko bulego hutsetan lan egin.

Urruntze eta murrizketa askoko denbora honetan…

Taldeko lan eta elkarrekiko konfiantzari esker, gure ardura eta gure zerbitzuen kalitatea eskeintzen dizuegu.

E s k e r r i k a s k o

h o r e g o t e a g a t i k

e t a z u r e

k o n f i a n t z a g a t i k

Zorionak

eta

Urte Berri On 2021

Bilbomática-ko langileak